Svenska Destinationsnätverket utvecklar svensk besöksnäring genom att samla destinationsorganisationer och städer från Sveriges större kommuner. Föreningen fungerar som ett påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor mot relevanta intressenter och parter i svensk besöksnäring. Föreningen agerar även som ett gemensamt forum för kunskapsöverföring mellan organisationer för marknadsföring och destinationsutveckling.

Medlemskap i Svenska Destinationsnätverket är öppet för alla destinationer som uppfyller tre eller fler av följande medlemskriterier:

  • Har en destination- och/eller marknadsföringsorganisation
  • Ovanstående organisation har minst fem anställda
  • 50 000 eller fler invånare i kommunen
  • Med på topp 30-listan över hotellgästnätter per kommun/kommunerna enligt Statistiska centralbyrån (SCB)
  • Kommunen/kommunerna finns med på topp 30-listan över kommersiella gästnätter (hotell, stugby, vandrarhem och camping) per kommun enligt SCB.

Som medlem betalar du medlemsavgift och ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse och som också fattar beslut om godkännande. En destination som inte uppfyller minst 3 av de satta kriterierna kan till styrelsen ändå ställa frågan om medlemskap.

Medlemmarna träffas vid medlemsmöten två gånger om året samt vid digitala möten.

Svenska Destinationsnätverket/SNDMOs styrelse

Aktuellt

Svenska Destinationsdagarna – en lyckad satsning på samverkan

I april samlades representanter från 51 svenska kommuner i Helsingborg för kunskapsutbyte och nätverkande kring frågor som rör besöksnäring, möten och evenemang.

Läs mer här >>

Namnbyte och ny ordförande

I samband med Svenska Destinationsdagarna den 11-12 april beslutade SNDMOs årsmöte att föreningen byter namn till Svenska Destinationsnätverket. Vid årsmötet valdes även Mikael Jonsson, VD för Destination Östersund, till ny ordförande för föreningen.

Pressmeddelande om Svenska Destinationsnätverket

Svenska Destinationsdagarna

Den 11-12 april 2024 arrangeras för första gången Svenska Destinationsdagarna i Helsingborg. Bakom initiativet står de tre nationella nätverken; SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organisations), SNED (Swedish Network of Event Destinations) och SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus). Målet är att samla verksamma personer från svenska destinationsorganisationer, som kommuner och lokala destinationsbolag.

Dokument Destinationsdagarna:

Ett gemensamt språk

Rapport Statistik och forskning_v2

Dessa destinationer är medlemmar i Svenska Destinationsnätverket

Borås TME
Destination Eskilstuna
Destination Falkenberg
Destination Halmstad
Destination Jönköping
Destination Kalmar
Destination Läckö Kinnekulle
Destination Sigtuna
Destination Sundsvall
Destination Södertälje
Destination Uddevalla
Destination Uppsala
Destination Östersund
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gävle kommun
Göteborg & Co
Helsingborgs stad
Höga Kusten Turism
Karlstads kommun
Kiruna Lappland Ekonomisk Förening
Kristianstads kommun
Luleå Business Region
Malmö stad/Omvärld & Näringsliv
Next Skövde Destinationsutveckling
Norrköpings kommun
Nyköpings kommun
Södra Bohuslän Turism AB
Visit Karlskrona
Visit Linköping o Co
Visit Lund AB
Visit Skellefteå
Visit Stockholm
Visit Trollhättan-Vänersborg
Visit Umeå
Visit Varberg
Visit Västerås
Västervik Framåt AB
Växjö kommun
Ölands Turismorganisation
Örebrokompaniet

Sveriges destinationer kraftsamlar och lanserar Svenska Destinationsdagarna!

Torsdagen den 11 till 12 april 2024 genomförs för första gången Svenska Destinationsdagarna i Helsingborg. Bakom initiativet står de tre nationella nätverken; SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organisations), SNED (Swedish Network of Event Destinations) och SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus). Svenska Destinationsdagarna genomförs nu för första gången och har som mål att samla verksamma personer från svenska destinationsorganisationer, som kommuner och lokala destinationsbolag.

– Tanken är att Svenska Destinationsdagarna ska bli ett tydligt avstamp i hur vi bättre samordnar våra nätverk. Destinationsutveckling, möten & evenemang går hand i hand när vi utvecklar våra lokala platser, säger Sofie Lidholm, ordförande SNDMO.

Pressmeddelande Sveriges destinationer kraftsamlar och lanserar Svenska Destinationsdagarna

SNDMO stärker sin roll som nationell aktör

I veckan samlades 40 medlemsdestinationer i SNDMO för årsmöte, dialog och erfarenhetsutbyte kring främjarsystemet inom svensk besöksnäring och destinationernas roll i detta.

– Tack vare att vi organiserar oss som förening blir vi en stark och viktig aktör på nationell nivå, där vi samverkar med viktiga aktörer som till exempel Visita, Visit Sweden och Tillväxtverket, säger Sofie Lidholm, nytillträdd ordförande för SNDMO.

Pressmeddelande-SNDMO-april-2023.pdf 

Resa i Sverige 2022

Tryggt och klimatsmart allt viktigare när svenskar väljer resmål i Sverige, det visar den färska undersökningen ”Resa i Sverige 2022”. Den årliga undersökningen analyserar svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Undersökningen fokuserar även på specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser. Ta del av undersökningen Resa i Sverige 2022

 

Resa i Sverige 2021

Resa i Sverige 2021” är en undersökning som studerar och analyserar svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Undersökningen fokuserar även på specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser.