SNDMO utvecklar svensk besöksnäring genom att samla destinationsorganisationer och städer från Sveriges större kommuner och är en ideell icke-vinstdrivande, opolitisk organisation. Föreningen ska fungera som ett påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor mot relevanta intressenter och parter i svensk besöksnäring. Föreningen agerar även som ett gemensamt forum för kunskapsöverföring mellan organisationer för marknadsföring och destinationsutveckling.

Medlemmar i föreningen är kommuner eller destinationsorganisationer som arbetar med destinationsutveckling i Sveriges större kommuner. Medlemmarna träffas vid medlemsmöten två gånger om året samt vid digitala möten.

Medlemskap i SNDMO är öppet för alla destinationer som uppfyller tre eller fler av följande medlemskriterier:

 • Har en destination- och/eller marknadsföringsorganisation
 • Ovanstående organisation har minst fem anställda
 • 50 000 eller fler invånare i kommunen
 • Med på topp 30-listan över hotellgästnätter per kommun/kommunerna enligt Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Kommunen/kommunerna finns med på topp 30-listan över kommersiella gästnätter (hotell, stugby, vandrarhem och camping) per kommun enligt SCB.

Som medlem betalar du medlemsavgift och ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse och som också fattar beslut om godkännande. En destination som inte uppfyller minst 3 av de satta kriterierna kan till styrelsen ändå ställa frågan om medlemskap.

Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter:

 • Sofie Lidholm, Västerås sofie.lidholm@vasteras.se
 • Monica Risenius, Kiruna Monica.Risenius@kirunalapland.se
 • Andrea Jovell, Göteborg andrea.jovell@goteborg.com
 • Fredrik Janson, Falkenberg Fredrik.Janson@falkenberg.se
 • Lista på medlemsdestinationer:

  Astrid Lindgrens Vimmerby
  Borås TME
  Destination Eskilstuna
  Destination Falkenberg
  Destination Halmstad
  Destination Jönköping
  Destination Kalmar
  Destination Läckö Kinnekulle
  Destination Sigtuna
  Destination Sundsvall
  Destination Södertälje
  Destination Uddevalla
  Destination Uppsala
  Destination Östersund
  Gävle kommun
  Göteborg & Co
  Helsingborgs stad
  Höga Kusten Turism
  Karlstads kommun
  Kiruna Lappland Ekonomisk Förening
  Kristianstads kommun
  Kungsbacka kommun
  Luleå Business Region
  Malmö Turism
  Next Skövde Destinationsutveckling
  Norrköpings kommun
  Nyköpings kommun
  Södra Bohuslän Turism AB
  Visit Karlskrona
  Visit Linköping o Co
  Visit Lund AB
  Visit Skellefteå
  Visit Stockholm
  Visit Trollhättan-Vänersborg
  Visit Umeå
  Visit Varberg
  Visit Västerås
  Västervik Framåt AB
  Ölands Turismorganisation
  Örebrokompaniet